. BOZP BRNO – Ing. Libor Kříž – Školení Bezpečnosti práce Brno, požární ochrana, BOZP Brno….
Školení Bezpečnosti práce Brno, požární ochrana, BOZP Brno….
Bezpečnost práce


 • Školení bezpečnosti práce (BOZP)
 • Služby a poradenství v oblasti zajištění bezpečnosti práce (BOZP)
 • Zpracování dokumentace BOZP
 • Kategorizace prací
 • Vyhodnocení rizik
 • Návrh a realizace bezpečnostního značení – Bezpečnostní značky
 • Ochranné pracovní prostředky UVEX

Koordinátor BOZP na staveništi

 • Zajištění činnosti koordinátora BOZP na staveništi
 • Zpracování dokumentace BOZP pro provádění staveb – Plán BOZP
Požární ochrana

 • Služby a poradenství v oblasti požární ochrany (PO)
 • Povádění začlenění dle požárního nebezpečí
 • Zpracování dokumentace požární ochrany (Požární řády, Požární poplachové směrnice, Směrnice organizace zajištění PO,Evakuační plány atd.)
 • Provádění předepsaných periodických kontrol subjektů s činnostmi ve zvýšeném požárním nebezpečí
 • Návrh a realizace bezpečnostního značení – Bezpečnostní značky