. BOZP BRNO – Ing. Libor Kříž – Školení BOZP Brno
Školení BOZP Brno

Bezpečnost práce

Poradenství v oblasti bezpečnosti práce, kategorizace prací,  zpracování dokumentace BOZP, dohled nad plněním povinností na poli bezpečnosti práce ve společnosti, provádění kontrol pracoviště, řešení pracovních úrazů, asistence při kontrolách státních orgánů.

Školení BOZP

školení BOZP vedoucích zaměstnanců, školení BOZP zaměstnanců, školení bezpečnosti práce ve výškách, školení řidičů referentských vozidel.

Požární ochrana

Poradenství v oblasti požární ochrany, zajištění požární ochrany ve společnosti v souladu s platnou legislativou, zpracování příslušné dokumentace PO, provádění preventivních požárních prohlídek v souladu s platnou legislativou, asistence při kontrolách státních orgánů.

Koordinátor BOZP

Zajištění činností Koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy a realizace stavby, zpracování Plánu BOZP, provádění kontrol plnění povinností na poli bezpečnosti práce na staveništi.