. Služby v oblasti požární ochrany – BOZP BRNO – Ing. Libor Kříž
Školení Bezpečnosti práce Brno, požární ochrana, BOZP Brno….
Služby v oblasti požární ochrany

  • Zajištění plnění zákonných povinností firem v oblasti požární ochrany prostřednictvím odborně způsobilé osoby:
  • zhotovení a vedení povinné dokumentace požární ochrany,
  • školení PO vedoucích pracovníků, zaměstnanců, členů preventivních hlídek,
  • pravidelné kontroly a dohled nad plněním úkolů k zajištění požární ochrany v souladu s platnou legislativou.