. Služby v oblasti požární ochrany – BOZP BRNO – Ing. Libor Kříž
Školení BOZP Brno
Služby v oblasti požární ochrany
  • Základních povinností zaměstnavatele je zajistit plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního nebezpečí osobou s odbornou způsobilostí.
    • Komplexní služby v oblasti požární ochrany
    • Zpracování a vedení povinné dokumentace požární ochrany,
    • Školení požární ochrany,
    • Pravidelné kontroly a dohled nad plněním úkolů k zajištění požární ochrany v souladu s platnou legislativou.