. Školení – BOZP BRNO – Ing. Libor Kříž
Školení BOZP Brno
Školení BOZP
  • Školení BOZP vedoucích zaměstnanců
  • Školení BOZP zaměstnanců
  • Školení bezpečnosti práce ve výškách
  • Školení řidičů referentských vozidel
Školení PO
  • Školení PO vedoucích zaměstnanců
  • Školení PO zaměstnanců
  • Školení členů preventivních požárních hlídek
  • Školení preventistů požární ochrany

Vybraná ustanovení zákona 262/2006Sb., zákoníku práce: