. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) – BOZP BRNO – Ing. Libor Kříž
Školení Bezpečnosti práce Brno, požární ochrana, BOZP Brno….
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
 • Školení BOZP zaměstnanců
 • Školení BOZP vedoucích zaměstnanců
 • Školení řidičů referentů
 • Školení řidičů vysokozdvižných vozíků
 • Analýza a vyhodnocení rizik
 • Zpracování místních provozních bezpečnostních řádů
 • Zpracování a vedení povinné dokumentace ve znění platných právních předpisů
 • Provádění povinných interních kontrol a prověrek BOZP na pracovišti
 • Kategorizace prací, nemoci z povolání
 • Pracovní úrazy – vedení dokumentace, šetření úrazů a oznamovací povinnosti
 • Stanovení systému kontrol a revizí vyhrazených technických zařízení, zdravotních prohlídek a školení zaměstnanců
 • Dohled nad dodržováním termínů revizí a kontrol elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení
 • Dohled nad dodržování termínů pravidelných zdravotních prohlídek
 • Dohled nad dodržováním termínů povinných školení odborné způsobilosti