Kaštanová 489/34, 620 00 Brno
773 109 209
kriz@bozp-brno.cz

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
  • Školení bezpečnosti práce
  • Zpracování a vedení povinné dokumentace ve znění platných právních předpisů
  • Analýza a vyhodnocení rizik
  • Provádění povinných interních kontrol a prověrek BOZP na pracovišti
  • Kategorizace prací
  • Pracovní úrazy – vedení dokumentace, šetření úrazů, plnění oznamovacích povinností
  • Stanovení systému kontrol a revizí vyhrazených technických zařízení, zdravotních prohlídek a školení zaměstnanců
  • Dohled nad dodržováním revizí a kontrol vyhrazených technických zařízení (elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení)
  • Dohled nad prováděním zdravotních prohlídek aprováděním povinných školení odborné způsobilosti
  • Asistence při kontrolách státních orgánů